Du er her

Ulike parkeringsregler for fossil- og elbiler

Redusert parkeringsmuligheter for bensin- og dieselbiler kan få reisende til å skifte fra fossilbil til både kollektivtransport og elbil.

Foto: Shutterstock

 

Forskere på TØI har gjennomført en undersøkelse blant pendlere til seks sentrale områder i Oslo og Akershus med høy tetthet av arbeidssteder. I studien undersøkes et stort utvalg av stedsspesifikke tiltak som kan endre arbeidsreiser med bil til mer miljøvennlige reisevaner.

Parkeringstiltak som differensierer mellom bensin-/dieselbiler og elbiler, kan få bilister til å skifte til både kollektivtransport, sykling, hjemmekontor og elbil.

Parkeringskostnader og begrensing av parkeringsmuligheter for bensin- og dieselbiler kan være effektive tiltak for å redusere fossilbilbruken. Det er imidlertid en forutsetning at det finnes tilgang til alternative reisemåter eller elbil for at tiltakene skal være effektive.

Forskerne bak rapporten anbefaler en slik tilnærming for mer perifere områder. I sentrumsområdene anbefales det ikke å differensiere mellom fossilbiler og elbiler. Bakgrunnen er elbilens stadig økende popularitet og den gode tilgangen til kollektivtransport i sentrumsområdene. Overgang til gange og sykkel er vanskelig å få til ved stor avstand mellom bosted og arbeidssted.

De utvalgte områdene som inngår i studien er: 1. Alna – Nedre Linderud – Nedre Kalbakken, 2. Blindern, 3. Nydalen, 4. Sentrum, 5. Fornebu og 6. Ahus – Nordbyhagen.

Tiltakene som inngår i studien er:

  • Parkeringskostnader og avstand mellom parkering og arbeidsplass
  • Kollektivtransporttiltak som; frekvens, antall bytter, avstand til/fra holdeplass, ledig sitteplass (om bord)
  • Sykkelveg og tilgang på garderobe og dusj på arbeidsplass, trygg sykkelparkering ved arbeidsplass, samt økonomiske insentiver for å sykle til jobb
  • Økonomiske insentiver for å gå til jobb
  • Insentiver til å bytte til elbil som primær- eller sekundærbil i husholdningen.

I studien studerte forskerne også:

  • Hvordan respondentene antar at parkeringskostnader og avstand til parkeringsplass vil påvirke deres bruk av hjemmekontor
  • Avveiningsforholdet mellom hjemmekontor og ulike egenskaper ved kollektivtransportsystemet

Studien er basert på bruk av "Stated Preference" (hypotetiske valg-eksperimenter) metodikk. Metodikken går ut på å presentere respondenter for valg mellom hypotetiske alternativer som har forskjellige egenskaper. Respondenten velger det alternativet som passer han/henne best. Videre blir svarene vurdert ved hjelp av økonometrisk metode, blant annet betalingsvillighet.   

Rapporten er skrevet på engelsk.

Her kan du lese hele: Policies for sustainable commuting TØI rapport 1527/2016. Forfattere: Farideh Ramjerdi, Kåre H. Skollerud, Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger