Du er her

Stort potensial for elbil på de fleste reiser

96 prosent av nordmenns enkeltreiser og 94 prosent av kjedereiser er kortere enn rekkevidden til en normal elbil.

Dette viser en ny TØI-rapport som har hatt som mål å undersøke potensialet for elbiler i Østerrike, Danmark og Norge.

Kjedereise er definert som en reise som starter og ender i boligen, og der bilen er brukt på en eller flere reiser underveis. Enkeltreisen kan være del av en lengre reisekjede og kanskje være den korteste (eller lengste) delen av kjeden.

I 12 prosent av årets dager vil nordmenns reiser overskride rekkevidden til en normal elbil (80 km om vinteren og 120 km i sommerhalvåret). I løpet av disse dagene kan det være pauser i løpet av dagen som gir mulighet for lading. På slike reiser har 29 prosent (80 km) og 24 prosent (120 km) et stopp/en pause hjemme på 1-5 timer, som gir mulighet for hel eller delvis oppladning.

Bolig eller arbeidsplass er viktige steder for ladning. Det er imidlertid mange andre steder folk stopper. En stor del av bilreisene har innkjøp og service som formål. Ladning ved kjøpesentre gir muligheter til kortere ladning.

Kjennetegnet ved de som har mange lange reiser er at de bor i spredtbygde strøk, har høy inntekt, arbeider heltid, er menn, det er enten tjenestereiser eller fritidsreise og de har minst to biler.

Forskerne bak rapporten har ønsket å undersøke hvilke formål og for hvilke grupper elbiler passer. Betingelsene for kjøp og bruk av elbiler er svært forskjellige i de tre landene, og også andre europeiske land. Hva man finner av resultater i ett land, kan dermed ikke overføres til et annet. Norge har de mest gunstige insentivene for å kjøpe og bruk elbiler av disse tre landene, noe som har ført til at antallet elbiler per 1000 innbyggere er det høyeste i verden.

Grunnlaget for analysene i rapporten er først og fremst de nasjonale reisevaneundersøkelsene i Norge og Danmark. Østerrike har ikke den typen nasjonale undersøkelser.

Potensialet for bruk av elektriske biler på de daglige reisene. TØI-rapport 1352/2014. Forfattere: Randi Hjorthol, Liva Vågane, Jens Foller, Bettina Emmerling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger