Du er her

Stadig flere feriereiser til utlandet

Nordmenn reiser stadig mer med fly. Feriereiser til utlandet dominerer veksten i flytrafikken.

Flytrafikken nådde nye rekorder i 2013 med 14,9 millioner enkeltreiser innenlands og 21,6 millioner reiser mellom Norge og utlandet (rute og charter samlet). Dette gir en vekst på henholdsvis 2,5 prosent (innland) og 8,0 prosent (utland) per år mellom 2011 og 2013.

Antallet private reiser med rutefly til/fra utlandet har på 10 år økt fra 4,3 millioner reiser i 2003 til 10,5 millioner reiser i 2013. Bare de siste to årene har fritidstrafikken økt med 1,8 millioner reiser.

Dette viser tall fra reisevaneundersøkelsen på fly 2013 som Avinor gjennomfører blant sine passasjerer.

Det er særlig nordmenn på feriereise til utlandet som driver trafikkøkningen. Veksten i arbeidsrelaterte reiser er mer beskjeden. To av tre reiser med utenlands rutefly er fritidsreiser. Innenlands observeres en utflating av veksten med moderate vekstrater både for fritidstrafikken og arbeidsrelaterte reiser.

Reisevaneundersøkelsen på fly 2013 er den foreløpig siste av en lang rekke undersøkelser. 140 000 passasjerer har svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Undersøkelsen omfatter all flytrafikk innenlands, og all trafikk mellom Norge og utlandet med unntak av trafikk på Moss lufthavn Rygge. Moss hadde i 2013 utenlandstrafikk på 1,85 millioner passasjerer som ikke er innbefattet i våre data.

Lenke: Reisevaner på fly 2013. TØI rapport 1335/2014. Forfattere: Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen og Petter Dybedal

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger