Du er her

Stadig flere barn deltar i organisert fritidsaktiviteter

Og de begynner med dette i lavere alder enn tidligere.

I en ny artikkel studerer forsker Susanne Nordbakke endringer i barns lek ved å fokusere på barns deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter utenfor hjemmet det siste tiåret.

Forskeren finner at andelen barn som deltar i organisert fritidsaktiviteter har økt; at barn begynner tidligere og at hyppigheten for slik deltakelse øker. 

Samtidig viser studien at barn bruker mindre tid på utendørs frilek uten voksnes tilstedeværelse og de i mindre grad besøker hverandre hjemme enn tidligere. Trolig kan en del av disse endringer i lek tilskrives endringer i foreldreideologi (mot det som kalles 'intensivt foreldreskap') og at lek også i større grad enn tidligere blir sett på som en arena for læring.

Et annet interessant funn er at barn som deltar i organiserte fritidsaktiviteter i større grad også bruker tid på utendørs frilek og vennebesøk enn barn som ikke deltar i organiserte aktiviteter.

Som vist i en tidligere studie (Hjorthol og Nordbakke 2015), blir de fleste barn (6-12 år) kjørt til organiserte fritidsaktiviteter. Nærmere 70 prosent blir kjørt i bil til idretts- og sportsaktiviteter. Dette er en høyere andel enn barn som blir kjørt i bil til skolen (24 prosent). Når flere deltar i organiserte fritidsaktiviteter, vil også antallet barn som blir kjørt i bil i hverdagen øke (selv om andelen som blir kjørt i bil i løpet av perioden 2005 – 2013/14 ikke har økt).

Studien er basert på to nasjonale representative undersøkelser av barn i alderen 6-12 år og deres foreldre i perioden 2005 til 2013/2014. Funnene presenteres i en artikkel som nylig ble publisert I Children’s Geographies.

Hele artikkelen kan du lese her: Children's out-of-home leisure activities: changes during the last decade in Norway

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger