Du er her

Næringslivet ønsker direkteflygninger

Næringslivet i Norge er avhengig av et godt flytilbud og ønsker seg flere direkteruter og hyppigere avganger fra norske lufthavner. Også mer effektiv sikkerhetskontroll på flyplassene og tilgang til internett blir vurdert som viktig.
Det viser en rapport fra TØI som har analysert næringslivets erfaringer med transporttilbudet og hvordan myndighetene kan legge til rette for mer effektive person¬transporter.

Knapphet på spesialisert kompetanse i bedriftene kombinert med en global virksomhet, fører til betydelig reisevirksomhet for de ansatte. Mange opplever dette som belastende. De som reiser mye er også de som er minst fornøyd med flytilbudet. Betydningen av å komme raskt fram er for mange viktigere enn reisekostnadene. Derfor ønsker man seg flere direkteruter, mer effektive flyplasser og færre forsinkelser.

Næringslivets persontransporter. TØI-rapport 938/208. Av
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger