Du er her

Mobile applikasjoner gir reisen nytt innhold

Studier av reisende viser at mobile applikasjoner i stor grad griper inn i reisehverdagen. Interessen for å ta i bruk nye applikasjoner underveis er stor.

Mobile applikasjoner til bruk på smarttelefoner har gitt reisende et bredt tilbud av programmer som kan være til hjelp, støtte og underholdning underveis. Det er imidlertid vanskelig å vite hva de reisende vil ha, og de fleste nye applikasjoner blir aldri tatt i bruk.

TØI har, basert på en breddeundersøkelse av reisende i Oslo og Trondheim, utviklet en typologi over reisende som har blitt benyttet som utgangspunkt for utvikling av nye konseptideer for applikasjoner for reisende. Gjennom en åpen innovasjonskonkurranse har tre ulike konseptideer blitt utviklet tilpasset ulike brukergrupper. En etterfølgende evaluering av konseptene viste at det var betydelig interesse for å ta i bruk denne typen applikasjoner blant et utvalg brukere. Et viktig poeng som fremkom i brukerevalueringen var at alle mente at reisevanene deres allerede hadde endret seg ved et omfattende konsum av digitale produkter underveis. De fleste mente at mobilteknologi hadde beriket reisen og gjort den mindre kjedelig.

Nye reisevaner med omfattende bruk av mobilteknologi skaper utfordringer og muligheter for transporttilbydere i byer og tettsteder. Mange reisende har forventninger om å få tilgang til oppdatert informasjon om reisetider både før og under reisen. Det er også forventet at det legges til rette for konsum av ulike typer tjenester, for eksempel ved tilgang til stabil nettverksforbindelse med god kapasitet. Om ikke disse faktorene imøtekommes kan det skape skuffelser og frustrasjon. Samtidig gir mobilteknologien muligheter for å gi de reisende en bedre reiseopplevelse. Arbeidet som legges frem i rapporten bidrar til en bedre forståelse av hvem brukerne er og hva slags tjenester de ønsker seg.

Mobile applikasjoner underveis Hva ønsker de reisende? TØI rapport 1374/2014. Forfattere: Tom Erik Julsrud, Jon Martin Denstadli, Jo Herstad, Anders Hjalmarsson, Ying Li

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger