logo

Søk

Du er her

Åpent seminar på Litteraturhuset 8. november

Megatrender i samfunnsutviklingen - hva har de å si for transport og reiser?

TØI inviterer til seminar der hensikten er å belyse hvordan «globale trender» preger samfunnsdebatten og hvordan disse kan påvirke reisevaner.

Tid: onsdag 8. november 2017 kl 09.00-15.00

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Påmeldingen er dessverre stengt. Send en e-post til vvi@toi.no dersom du vil stå på venteliste. Merk e-posten med "seminar 8. november" 

Effektiv transport og kommunikasjon er en forutsetning for velferd, vekst og utvikling. Samtidig bidrar økende mobilitet i befolkningen til store samfunnsutfordringer innenfor klima, miljø og helse.

I økende grad knyttes det forventninger til at nye teknologiske innovasjoner vil frembringe transportformer som både er bærekraftige og effektive. Men kanskje glemmer vi betydningen av endringer innenfor andre samfunnsområder? 

Vi har invitert forskere og andre eksperter til å fortelle om de store samfunnsendringene vi alle står midt oppe i, og vi reiser debatten om hvordan disse vil kunne utvikle nye transportvaner i befolkningen 

Program

Merk at programmet ikke er endelig. Oppdateringer kommer snart.

Kl 09:00-09:20 Velkommen ved direktør Gunnar Lindberg, Transportøkonomisk institutt
Kl 09:20-09:45 Norges befolkning framover. Demograf Marianne Tønnessen, SSB
09:45-10:15 Urbanisering. Professor Per Gunnar Røe, Universitetet i Oslo
10:15-10:45 Hvordan klima- og miljøpolitikk påvirker bilprodusenter og -kjøpere. Forskningsleder Steffen Kallbekken, Cicero
10:45-11:15 Kaffe- og snackspause
11:15-11:45 Digitalisering og ny teknologi. Gunnar Johanson, IBM
11:45-12:15 Automatisering. Niels Buus Kristensen, TØI
12:15-13:00 Lunsj
13:00-13:30 Delingsøkonomien - konsekvenser for miljø, forbruk og reiseadferd. Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen
13:30-14:00 Borgerlønn. Kalle Moene, Universitetet i Oslo

14:00-15:00

Innspill til diskusjon og paneldebatt

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS