Du er her

TØI arrangerte åpent seminar på Litteraturhuset 08.11.17

Megatrender i samfunnsutviklingen - hva har de å si for transport og reiser?

Hensikten var å belyse hvordan «globale trender» preger samfunnsdebatten og hvordan disse kan påvirke reisevaner.

Tid: onsdag 8. november 2017 kl 09.00-15.00

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Effektiv transport og kommunikasjon er en forutsetning for velferd, vekst og utvikling. Samtidig bidrar økende mobilitet i befolkningen til store samfunnsutfordringer innenfor klima, miljø og helse.

I økende grad knyttes det forventninger til at nye teknologiske innovasjoner vil frembringe transportformer som både er bærekraftige og effektive. Men kanskje glemmer vi betydningen av endringer innenfor andre samfunnsområder? 

Vi inviterte forskere og andre eksperter til å fortelle om de store samfunnsendringene vi alle står midt oppe i, og vi reiste debatten om hvordan disse vil kunne utvikle nye transportvaner i befolkningen 

Program

Kl 09:00-09:20 Velkommen ved direktør Gunnar Lindberg, Transportøkonomisk institutt
Kl 09:20-09:45 Norges befolkning framover. Demograf Marianne Tønnessen, SSB
09:45-10:15 Smart urbanisme eller suburbanisme. Professor Per Gunnar Røe, Universitetet i Oslo
10:15-10:45 Hvordan klima- og miljøpolitikk påvirker bilprodusenter og -kjøpere. Forskningsleder Steffen Kallbekken, Cicero
10:45-11:15 Kaffe- og snackspause
11:15-11:45 Ny teknologi, er det nytt eller bare det gamle vanlige? Gunnar Johanson, IBM
11:45-12:15 Automatisering - er fremtidens kjøretøy førerløse? Niels Buus Kristensen, TØI
12:15-13:00 Lunsj
13:00-13:30 Delingsøkonomien - konsekvenser for miljø, forbruk og reiseadferd. Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen
13:30-14:00 Borgerlønn. Kalle Moene, Universitetet i Oslo (presentasjon uten PowerPoint)

14:00-15:00

Innspill til diskusjon og paneldebatt

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger