Du er her

Kortere og sjeldnere reiser på vinteren

Personer med funksjonsnedsettelser reiser kortere og sjeldnere enn andre, spesielt om vinteren.

I en ny TØI-rapport har forskerne undersøkt hvordan reisevanene til personer med funksjonsnedsettelser er sammenlignet med personer uten.

Personer med funksjonsnedsettelser har færre reiser og reiser kortere enn gjennomsnittsbefolkningen. På tross av at været har lite å si, reiser både personer med funksjonsnedsettelser og den øvrige befolkningen sjeldnere og kortere på vinteren enn på sommeren.

Forskjellen mellom personer med funksjonsnedsettelser og andre er størst i vinterhalvåret og noe mindre i sommerhalvåret, både i reiste kilometer og antall reiser.

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge hvordan vinter og andre værforhold påvirker reisevanene til personer med funksjonsnedsettelser.

Forskerne har sett på personer som i den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/14 oppgir fysiske problemer med å bevege seg utendørs eller benytte transportmidler og hvordan denne gruppen skiller seg fra resten av utvalget, med hensyn på reisevaner og hvordan disse påvirkes av værforhold.

Hele rapporten: TØI rapport 1543/2016.  Vinter, vær og funksjonsnedsettelser – en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Forfattere: Jørgen Aarhaug og Fredrik A Gregersen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger