Du er her

Høy sykkelandel i Bodø

Sykkelandelen i Bodø er blant de høyeste i landet.

Sykkel er allerede i dag et mye brukt transportmiddel for reiser internt i Bodø by. Syklister i Bodø skiller seg noe fra landsgjennomsnittet med en høyere andel kvinner og en høyere andel som bruker sykkel til arbeidsreiser.

Forskere på TØI har studert sykkelbruken i byen og tatt utgangpunkt i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med tellesykkelprosjektet og den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Sykkel blir i hovedsak brukt på kortere reiser, over 60 prosent av sykkelreisene er under fem kilometer. Sykkelandelene i Bodø er høyest i bydelene Sentrum, Bodøsjøen og Rønvik, noe som nok henger sammen med at avstandene er kortest mellom målepunktene i disse bydelene.

Syklistene i Bodø har i hovedsak utfordringer knyttet til kryss langs innfartsårene til byen. Dette er strekninger som mange syklister sykler og hvor det er konflikter mellom syklister og bilister. Innfartsårene peker seg derfor ut som et godt satsingsområde for å gjøre Bodø til en mer attraktiv sykkelby.

Hele rapporten: TØI rapport 1586/2017. På to hjul i Bodø – Sykling og muligheter for sykkelbruk i Bodø. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Nina Hulleberg, Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger