Du er her

Geografiske forskjeller på familieverntilbudet

En ny TØI-rapport viser at Familieverntjenesten i stor grad er tilgjengelig med bil, men i mindre grad med kollektivtransport.

Formålet med Familieverntjenesten er å tilby råd og veiledning om samlivsproblemer, vansker, konflikter og kriser i familien. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt føringer om at Familieverntjenestens kontorer skal være tilgjengelige for hele befolkningen innen to timers reisetid med bil og kollektivtransport.

Ved hjelp av reisetidsberegninger fra Google Maps og Entur har forskere ved TØI kartlagt reisetid til familievernkontorene. Rapporten er skrevet på oppdrag for Familievernutvalget.

Generelt er det god tilgang til tjenesten: Over 90 prosent av befolkningen har under to timer reisetid til sitt kontor, både med bil og kollektivtransport.

Men det er store variasjoner, særlig når det gjelder geografi og om reisetid måles med bil eller kollekvitransport. I de sørlige Bufetat-regionene (Sør, Vest og Øst) har nesten hele befolkningen under to timer reisetid med bil, og bare fem prosent har over to timer reisetid med kollektivtransport.

I region Midt-Norge og Nord er derimot tilgjengeligheten mye dårligere. Der har omtrent ti prosent over to timer reisetid med bil, og andelen er tjue prosent med kollektivtransport

Tjenesten er organisert i til sammen 41 familievernkontor med til sammen 90 kontorlokasjoner. 16 kontor er avdelingskontor under ledelse av et hovedkontor, mens det finnes 33 utekontor som har et mer begrenset behandlingstilbud og kortere åpningstider.

Rapporten konkluderer med at et effektivt tiltak vil være å utvide tilbudet på utekontorene, noe som ville hatt en positiv effekt på tilgjengeligheten til tjenesten.

Rapport: Tilgjengelig familievern: En analyse av befolkningens tilgang til Familieverntjenesten. Forfattere: Erik Bjørnson Lunke og Espen Johnsson. TØI-rapport 1714/2019

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger