Du er her

Folk i Trondheim sykler mest

Folk i Trondheim sykler mest sammenlignet med folk i andre norske byer, viser ny undersøkelse.

I prosjektet Telledugnaden er det gjennomført en spørreundersøkelse om sykkelvaner. I tillegg har en del av respondentene til spørreundersøkelsen også brukt reisekartleggingsappen Sense.Dat. Dataene fra appen er brukt for å kartlegge hvor og når personene sykler, og med hvilken hastighet. I analysene har vi studert disse datakildene og sammenlignet de med tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU 2013/14).

Analysene av sykkelvaner viser at Trondheim har den høyeste sykkelandelen blant byene som er studert i prosjektet. Menn sykler noe mer enn kvinner, mens kvinner er de hyppigste elsykkelbrukerne. De fleste syklistene i Trondheim bruker sykkel for å reise til og fra jobb eller skole.

Trondheim er en ganske kompakt by, og de fleste som sykler til og fra jobb tilbakelegger korte avstander. På den måten er Trondheim godt tilrettelagt for syklister.

Samtidig oppgir respondentene at det er flere områder der de føler seg utrygge i trafikken. Det gjelder særlig i områder med mange biler og dårlige løsninger for syklister, blant annet på de viktigste broene og veiene inn mot Midtbyen. Tiltak for å bedre sykkelforholdene på disse stedene kan gjøre Trondheim til en enda bedre sykkelby.

Hele rapporten: Tellesykkel – Trondheim. TØI-rapport: 1604/2017. Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug, Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Beate Sundfør, Christian Weber, Grétar Ævarsson

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger