Du er her

Flytting av Gjensidige medfører at ansatte reiser mer miljøvennlig

Flytting av Gjensidiges virksomhet fra Sollerud (Lysaker) til Schweigaardsgate i Oslo sentrum har medført at bilførerandelen på reiser til og fra arbeid har blitt redusert fra 48 til 9 prosent. Kollektivandelen har økt fra 35 til 73 prosent.

Dette er beregnet til å tilsvare 175 000 færre bilturer årlig.

Bilandelen er også betydelig redusert for tjenestereiser.

Noe av denne effekten dempes, ved at 11 prosent mener andre personer i husholdningen kjører mer som en følge av at ansatte hos Gjensidige ikke lenger kjører bil.

40 prosent av de ansatte har fått mer enn 10 minutters lengre arbeidsreise (én vei). Likevel er ansatte omtrent like fornøyd med arbeidsreisen etter flytting. 15 prosent er ikke fornøyde med hvordan de klarer å fordele tid mellom familie og arbeid.   

Les artikkel om saken i tidsskriftet Samferdsel

Rapport:
Effekter av Gjensidiges om-lokalisering fra Lysaker til Bjørvika. TØI rapport 1344/2014. Forfattere: Petter Christiansen og Tom Erik Julsrud
 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger