Du er her

Bildeling i rask vekst

Det er nå over 7000 bildelingsbiler i Norge og markedet vokser raskt.  

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 11 selskaper som tilbyr bildeling i Norge. Markedet er i rivende utvikling. Ordningene tilbyr nå over 7000 biler og har over 200 000 registrerte brukere eller medlemmer, inkludert de som har lastet ned en bildelingsapp uten nødvendigvis å ha brukt tjenesten. Dette framgår av en ny rapport utarbeidet ved TØI som også oppsummerer internasjonale erfaringer.

Bildeling kan ha ulike miljøeffekter, men de fleste studiene viser at bildelingsordninger har en netto positiv innvirkning på miljøet. Bildeling fører til både en reduksjon i antallet kjøretøy og som oftest også til en reduksjon i det totale antallet kjørte kilometer. Selv om mange av de som ikke hadde tilgang til bil før de startet med bildeling kjører mer enn før, blir dette mer enn oppveiet av reduksjoner i kjøring blant brukere som hadde tilgang til et privat kjøretøy før de tok i bruk bildeling. Bruken av bil blant dem som tidligere ikke var bileiere er også betydelig mindre enn det den ville ha vært dersom de hadde kjøpt en bil.

Ny teknologi, hvor man både kan reservere bilen og låse den opp ved hjelp av mobiltelefonen, bidrar til at bildelingsordningene blir stadig enklere å bruke. Hos enkelte tilbydere kan du også forlate bilen på et annet stede enn der du hentet den.

Det er behov for videre forskning om langsiktige konsekvenser av bildeling, blant annet med hensyn til arealbruk. Den raske økningen i bruken av bildeling og antall forretningsmodeller i Norge tyder på at det er et markedsgrunnlag for dette og at nye aktører trolig vil søke å etablere seg fremover. Vi kan forventet at markedet vil fortsette å være i endring, og det er grunn til å tro at en vil se fortsatt vekst og «mainstreaming» av bildeling, men også en konsolidering av leverandører der enkelte plattformer forlater markedet.

Rapport:
Utviklingen av organisert bildeling i Norge: 1995-2018, TØI rapport 1663/2019. Forfattere: Cyriac George og Tom Erik Julsrud

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger