Du er her

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI.

Fire av ti som kjører bil til Handelshøyskolen BI i Nydalen kunne tenke seg å reise kollektivt.

Det viser en ny undersøkelse om arbeidsreiser og tiltak for å redusere bilbruk som TØI har gjennomført blant ansatte og studenter ved BI.

Lokaliseringen i Nydalen gjør det gunstig å reise kollektivt. Blant de ansatte er det 43 prosent som reiser kollektivt, mens hele 75 prosent av studentene tar buss eller bane. En tredel av de ansatte kjører bil, mens bare én prosent blant studentene gjør det. Den gjennomsnittlige reiselengden for de ansattes arbeidsreise er 19 km og reisetiden 33 minutter. For studentene er reisen til BI i gjennomsnitt 9 km og reisetiden 23 minutter. De viktigste grunnene til å bruke bil til jobb for de ansatte er at det går raskt, er fleksibelt og at de skal hente eller bringe barn til skole og barnehage.

38 prosent av bilbrukerne sier altså at de kunne tenke seg å reise kollektivt oftere. Dersom denne gruppen endrer reisemåte vil det bety en reduksjon av CO2-utslippet på 32 prosent.

Undersøkelsen, som er internettbasert, er en del av prosjektet Reisevaneendring i Oslo og Akershus. Analyser av sentrale trafikknutepunkter.

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI. TØI-rapport 1348/2014. Forfattere: Randi HJorthol, Tom Erik Julsrud og Liva Vågane

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger