Du er her

83 prosent som reiser har smarttelefon

En undersøkelse av kommunikasjonsteknologi blant reisende i Oslo og Akershus samt Trøndelag viser at 83 prosent har med mobiltelefon med Internett (såkalt smarttelefon), mens 17 prosent har en eldre telefon uten mulighet for å gå på Internett.

Tre av fire smarttelefon-brukere har lastet ned en eller flere reise-apper på sin telefon.

Personlig Digital Assistent (PDA) eller nettbrett medbringes av 15 prosent, mens 18 prosent har med en bærbar PC. Det er verdt å merke seg at kun to prosent sier at de reiser uten noen teknologier. De som reiser daglig med kollektivtransport er utstyrt med flere, og nyere, teknologier enn de som til daglig reiser med bil.

Mobil kommunikasjonsteknologi i kombinasjon med trådløse nettverk og nye innholdstjenester har lagt nye premisser for hvordan en kan benytte tiden underveis på reiser.

Hensikten med studien er å få mer innsikt i hva folk har med seg av utstyr underveis, hva som benyttes, og hvordan dette innvirker på bruken av reisetid. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden september – oktober 2013 blant reisende i Oslo/Akershus og Trøndelag.

Tre av fire smarttelefon-brukere har lastet ned en eller flere reise-apper på sin telefon. I Oslo er det Ruters reiseapplikasjoner som de fleste reisende har lastet ned, etterfulgt av NSB sin billettapplikasjon. Nær halvparten av de reisende har lastet ned Ruters reiseapplikasjon som angir rutetider. I Trondheim er det AtB sine billett -og reise­applikasjoner som har vunnet sterkest innpass blant de reisende, sammen med NSB sin billettapplikasjon.

Tekstmeldinger er fremdeles den mest populære tjenesten for reisende. Tre av fire angir at de vanligvis sender eller mottar tekstmeldinger underveis. Dernest følger ordinære telefonsamtaler, lesing av nyheter, epost og sosiale medier.

Bruk av sosiale medier benyttes av hver tredje, og halvparten leser nyheter på nettet underveis.  Det er tydelige ulikheter mellom menn og kvinner når det gjelder bruk av de mobile kommunikasjonsteknologiene. Menn benytter oftere e-post og nyheter, mens kvinner benytter oftere tekstmeldinger, sosiale medier og lytter til musikk.  

Rapport:

Bruk av mobilt kommunikasjonsutstyr underveis. Hva skjer med reiseopplevelsen? TØI rapport 1330/2014. Forfattere: Tom Erik Julsrud, Jon Martin Denstadli, Jo Herstad
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger