Du er her

47 prosent er like effektive eller mer effektive på hjemmekontor

Nær halvparten av alle yrkesaktive har nå hjemmekontor på grunn av koronaviruset.

47 prosent av disse sier de er like effektive eller mer effektive nå enn  på sin vanlige arbeidsplass.

Dette framgår av en enkel undersøkelse som Transportøkonomisk institutt har gjennomført ved hjelp av data innsamlet av analyseselskapet Kantar. Undersøkelsen omfatter et landsdekkende utvalg på 950 personer.

49 prosent av alle yrkesaktive som ikke er permittert eller sykmeldte svarer at de hadde hjemmekontor torsdag 19. mars. Åtte prosent hadde mulighet for hjemmekontor, men reiste på jobb likevel og 21 prosent svarer at de ikke hadde mulighet for hjemmekontor og dro på jobb.  To prosent sier de var hjemme i karantene uten mulighet for hjemmekontor mens kun én prosent var hjemme for å passe barn uten mulighet for å jobbe.

Resultatene tyder altså på at det er svært få som var hjemme denne dagen kun fordi skoler og barnehager var stengt og uten mulighet for å jobbe.

Resultatene tyder også på stor fleksibilitet og gode arbeidsmuligheter hjemme. 16 prosent svarer at de var litt mer eller mye mer effektive hjemme denne dagen enn vanlig på kontoret og 31 prosent svarer at de var like effektive. Nesten halvparten yter altså like godt eller bedre når de har hjemmekontor.

41 prosent vurderer at de var litt mindre effektive og 12 prosent sider at de var mye mindre effektive på hjemmekontoret denne dagen. Neste ingen svarer at dette ikke fungerte i det hele tatt.

I undersøkelsen spurte vi også de som var mindre effektive om hvorfor. Her var det mulig å krysse av for flere faktorer. 40 prosent svarer at det er lettere å la seg distrahere av andre ting når man har hjemmekontor (eks. av at mat er lett tilgjengelig) og nesten like mange oppgir at det ikke er mulig å gjøre alle oppgavene hjemmefra (39 prosent) eller at det var vanskelig å kommunisere med kollegaer (38 prosent). Andre viktige faktorer som nevnes: 34 prosent oppgir at de var mindre effektive fordi barn var hjemme samtidig, dårlig tilrettelagt arbeidsplass (29 prosent), vanskelig å motivere seg og dårlige arbeidsverktøy (26 prosent).

- Når denne krisen er over er det ikke utenkelig at vi kan få et oppsving både når det gjelder hjemmekontor og bruk av videomøter, sier forskningsleder Susanne Nordbakke ved TØI. At en så stor andel av befolkningen har mulighet for å jobbe hjemme er interessant i forhold til arbeidsreiser og belastninger på transportsystemet. Mer hjemmekontor kan for eksempel også i en normalsituasjon være med på å lette presset på biltrafikken og kollektivtrafikken i rushtiden, sier Nordbakke.

Vedlegg:  Tabeller

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger