VREF Conference on urban freight

NORSULP var ansvarlig for en sesjonen "Planning for efficient and sustainable urban freight" på VREF conference on urban freight "plan for the future - sharing urban space" i Göteborg oktober 2016.

Workshopen hadde et skandinavisk perspektiv med erfaringer gjort lokalt i Stockholm og København og på nasjonalt nivå i Norge. Innleggene som ble holdt var:

  • Planning for efficient urban freight - NORSULP v/Jardar Andersen
  • Urban Freight Planning in Stockholm v/Elin Skogens
  • Planning for efficient and sustainable urban freight - new logistics concepts v/Tanja Ballhorn
  • The role of national government and the interaction between planning levels v/Toril Presttun

 

Du finner mer informasjon om konferansen på nettsiden til VREF. Presentasjonen fra NORSULP-sesjonen finnes her og et sammendrag av diskusjonen under sesjonen finnes her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger