Teknologidagene i Trondheim 2016

NORSULP oppsumerte kartleggingen av brukerbehovene i en presentasjon holdt på Statens vegvesens teknologidager i Trondheim 2016.

Her finner du NORSULP-presentasjonen fra konferansen (21.09.2016):

Mer informasjon om arrangementet og fremtidige arrangement finnes på Statens vegvesens nettside.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger