Møte i NORSULP-byene

Bodø

Bodø kommune, i samarbeid med NORSULP, arrangerte 9. juni 2017 en workshop for byens aktører innen bylogistikk. Målet med dette arrangementet var å diskutere hvordan Bodø kommune kan planlegge, tilrettelegge og styrke miljømessig-, samfunnsmessig- og økonomisk effektiv bylogistikk.

Rundt 30 deltakere fra kommunen, distribusjon, logistikkoperatører, gårdeier/handelsstand, Statens vegvesen, arbeidstilsynet, organisasjoner og beboere var tilstede. Rammene for arrangementet var kommunens satsing på Smart Bodø og nye metoder for lokal medvirkning i planprosesser.

Det ble gjennomført gruppearbeid med fokus på hvilke utfordringer og løsninger de ulike aktørgruppene så for seg som et alternativ for bykjernen i Bodø. I tillegg ble det direkte spurt om hvordan Bodø kommune kan bidra til mer miljømessig og kostnadseffektiv bylogistikk. Avslutningsvis ble alle deltakerne det inn i homogene aktørgrupper der man diskuterte hvordan din egen bransje/gruppe kan bidra for at andre aktører skal få en enklere hverdag.

Det kom en rekke gode forslag og innspill fra aktive deltakere på workshopen. Noen av innspillene var at det er viktig å faktisk tørre å ta valgene, men også tenkt helhet på tvers av aktørgrupper når man gjennomfører disse endringene. Sjøgata er et sentralt område for flere av bylogistikkaktørene og det er viktig at eventuelle endringer her ikke oppfattes som en hindring eller en begrensning på bylivet. Krav om nullutslippskjøretøy var også et viktig innspill som ble diskutert.   

Dette arrangementet er med på å skape en bevisstgjøring rundt problemstillingene innen bylogistikk. Bodø kommune har som ambisjon å lage sin egen bylogistikkplan ferdigstilt juni 2018, og innspillene fra denne workshopen er ment som en oppstart på dette arbeidet. Per i dag er en lokal arbeidsgruppe etablert og kontaktperson for arbeidet i Bodø er Arne Opheim.

Du finner hele NORSULP-presentasjonen holdt i Bodø her.

Her kan du lese mer om Bodø-prosjektet i denne omtalen fra Bodø NU (08.06.2017).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger