Du er her

Rosa busser et vellykket tilbud til eldre

Brukerne blir mer selvstendige, får bedre helse og mer selvstendige og aktive liv.

De opplever mer trygghet på reisen sammenliknet med ordinær kollektivtransport. På sikt kan også tilbudet gi kommunale innsparinger ved at flere kan gjøre mer selv og dermed gjøre behovet for kommunale tjenester i hjemmet og sykehjemsplass utsettes.

På oppdrag fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) i Oslo og Ruter As har forskere ved TØI sett på mulige helseeffekter av Ruter aldersvennlig transport (RAT), også kalt «Rosa buss», og en eventuell innvirkning på kommunale helse- og omsorgstjenester.

RAT er en dør-til-dør bestillingstransport-tjeneste med fleksibilitet rundt reisetidspunkt. Tilbudet retter seg spesielt mot kunder over 67 år som har utfordringer med å benytte det ordinære kollektivtilbudet. Tjenesten er tilgjengelig i bydelene Sagene, Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern i Oslo, og på bestilling blir de eldre hentet av en minibuss hjemme (eller andre steder) og kjørt dit de vil innenfor et geografisk avgrenset område, i perioden mandag til lørdag mellom kl.10.00-18.00. Reisen må bestilles én time i forkant. Kundene skal «møte hjelpsomme førere, og det er plass til rullator, rullestol og andre hjelpemidler».

Tjenesten har truffet godt

Studien viser at de som bruker «Rosa busser» er de som har mest behov for tilbudet, i hovedsak eldre med fysiske problemer som begrenser muligheten til å reise med det ordinære kollektivtilbudet.

Brukerne forteller at tilbudet bedrer livskvaliteten deres og at de blir mer selvstendige og kan klare seg selv i hverdagen. De kan leve mer aktive og sosiale liv, de får bedre helse, og de opplever mer trygghet på reisen sammenliknet med bruk av ordinær kollektivtransport. For noen er tjenesten også en egen sosial arena i seg selv.

Mulige forbedringspotensialer er primært knyttet til utvidelse av det geografiske nedslagsfeltet og av driftstidene.

Nesten 8 av 10 kunne tenke seg å reise fra sin bydel til andre deler av byen, og til områder rundt byen som byr på naturopplevelser, som Grefsenkollen, Holmenkollen og Bygdøy. Brukerne ønsker seg også tilgang på rosa busser på noen flere tidspunkter enn i dag og gjerne noe mer fleksibilitet rundt endring av bestilling og hentetidspunkt.

Rapport: Helseeffekter av Ruter aldersvennlig transport. TØI-rapport 1810. Forfattere: Susanne Nordbakke, Ross Phillips, Kåre Skollerud, Vibeke Milch

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger