BILLSMART spørreundersøkelse

Tusen takk for at du vil hjelpe oss med å gjøre kollektivtransporten enda bedre!

Du har blitt invitert til å delta i en studie i regi av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Ruter. Vi ønsker å forstå hvordan billettprisene på kollektivtransport påvirker hvordan folk reiser, og hvordan man opplever betalingssystemet.

Du har blitt trukket ut til å få reise med barnebillett (kun enkeltbilletter) i Ruters område når som helst – bortsett fra i morgenrushet  mellom kl. 07.00 til kl. 09.00 på hverdager.

FOR Å DELTA MÅ DU FYLLE UT ET SPØRRESKJEMA HER

Etter du har fylt ut skjemaet, sender vi et bevis på at du er deltaker i forskningsprosjektet vårt. Du får beviset og et informasjonsskriv i posten om et par uker. Du kan ikke reise med barnebillett før du har fått kortet. Dette beviset må du ha med når du reiser, sammen med en gyldig billett. Denne muligheten til å reise med billigere enkeltbilletter gjelder fra du har mottatt beviset og frem til testperioden avsluttes 18.12.2022.

Vi kommer til å sende ut et nytt spørreskjema om ca. to måneder. For at vi skal forstå hva som påvirker folks reisevaner over tid, er det avgjørende at så mange deltakere som mulig svarer på begge spørreskjemaene.

Les mer om prosjektet her 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger