BILLSMART spørreundersøkelse

Tusen takk for at du vil hjelpe oss med å gjøre kollektivtransporten enda bedre!

Du har blitt invitert til å delta i en studie i regi av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Ruter. Vi ønsker å forstå hvordan billettprisene på kollektivtransport påvirker hvordan folk reiser, og hvordan man opplever betalingssystemet.

DELTA PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN HER

Vi kommer til å sende ut et nytt spørreskjema om ca. to måneder. For at vi skal forstå hva som påvirker folks reisevaner over tid, er det avgjørende at så mange deltakere som mulig svarer på begge spørreskjemaene.

Les mer om prosjektet her 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger