Du er her

Velkommen 12. april

Workshop om effektiv og klimavennlig bylogistikk

Vi ønsker innspill på hva som kan gi en mer effektiv og klimavennlig vare- og servicetransport i Oslo.

Oslo kommune Bymiljøetaten inviterer sammen med NORSULP-prosjektet til felles workshop om fremtidens bylogistikk i Oslo.

Klimastrategien for Oslo kommune har ambisiøse målsetninger om reduksjon av klimagasser. Varetransport utgjør en vesentlig del av utslipp og luftforurensning. For å oppnå klimamålene er det er nødvendig å samarbeide med vare- og servicetransporten.

På workshopen håper vi å få følgende innspill:

  • Barrierer som hindrer overgang til mer effektiv og miljøvennlig varetransport?
  • Er det mulig å oppnå et redusert transportbehov gjennom bedre planlegging?
  • Hva finnes av eksisterende tiltak og virkemidler nasjonalt og lokalt, og hvilke nye fremtidsrettede tiltak, kan vi foreslå for å reduser klimagassutslipp eller effektiviserer vare- og servicetransporten?

Tid: 12. april kl 08:30-14:00

Sted: Forskningsparken, møterom Hagen 1+2, Gaustadalléen 21, Oslo

 

MELD DEG PÅ HER

(arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser)

Agenda

08:30 Registrering og kaffe
09:00-09:15 Velkommen til workshop om bylogistikk i Oslo, Oslo kommune v/Byrådsavdelingen
09:15-09:35 Bylogistikkplaner og NORSULP i Oslo, TØI v/Karin Fossheim og Olav Eidhammer og SINTEF v/Astrid Bjørgen
09:35-09:50 Varelevering og servicetransport i Oslo sentrum og oppnåelse av kommunens klimamål for 2020, Oslo kommune v/ Heidi Sørensen Klimaetaten
09.50-10.05 Kommunens tanker og erfaringer om bylogistikk i Oslo sentrum, Oslo kommune v/ Helge Jensen Bymiljøetaten og Sirin Engen Klimaetaten
10.05 -10.20 Pause
10.20-11.10

Introduksjon til gruppearbeid. Gruppeoppgaver del I – Status bylogistikk i Oslo

11.10-11.30 Varelevering i Oslo sentrum, Transport-Formidlingen SA v/TBD
11.30-12.10 Lunsj
12.10-12.30 Levering av håndverkertjenester i Oslo sentrum, Oslo Håndverker og industriforening v/ Eivind Andersen
12:30-12:50 Mottak av varer i Oslo sentrum, Oslo Handelsstand forening v/Jon Anders Henriksen
12.50-13.45 Gruppeoppgaver del II
13.45-14.00 Veien videre – oppsummering, Oslo Kommune v/Bymiljøetaten, Klimaetaten

 

Send gjerne informasjonen videre til en kollega dersom du selv ikke har anledning til å delta.

For ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt med Helgen Jensen helge.jensen@bym.oslo.kommune.no eller Karin Fossheim kfo@toi.no. 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger