Du er her

Forskningsprosjekt:

Nordiske forretningsmodeller for bydistribusjon

TØI utvikler en innovasjonsplattform for bærekraftige forretningsmodeller i sisteleddsdistribusjon i by i samarbeid med bedrifter og forskningsmiljøer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Prosjektet skal studere innovative løsninger for varelevering i by som både reduserer negative klima- og miljøeffekter og tilbyr leveringstjenester av høy kvalitet. Fokus er på å oppskalere bruken av små elektriske godskjøretøy og på økt forståelse for økosystemet av aktører involvert i bydistribusjon.

TØI samarbeider tett med Amedia Distribusjon, DHL Express og DB Schenker i prosjektet. Amedia Distribusjon har tatt i bruk Paxstere til hjemlevering av varer og aviser i Fredrikstad, og planlegger en oppskalering til flere byer. Disse kjøretøyene skal erstatte bruk av dieselbiler. DHL Express skal teste bruk av Paxstere til distribusjon av pakker i Blindern-området i Oslo, og etablerer en ny hub for å få dette til. DB Schenker har etablert Oslo City Hub for å levere varer med el-lastesykler og elektriske varebiler i sentrum. Erfaringene fra de tre bedriftene skal brukes til å forstå hvordan logistikkfirmaer kan introdusere og oppskalere bruken av små elektriske godskjøretøy i bydistribusjon.

Bedriftspartnere er Amedia Distribusjon (Norge), DHL Express (Sverige og Norge), DB Schenker (Norge), CoReorient Oy (Finland), A to B Finland (Finland)) Kauppahalli 24 (Finland) og PostNord (Denmark).

Prosjektet gjennomføres perioden i 2020-2023.

Prosjektet finansieres av Nordic Innovation.

Statens vegvesen ved Bylogistikkprogrammet medfinansierer prosjektet.

Forskningspartnere er: Hanken (koordinator) (Finland), TØI (Norge), VTI (Sverige) og CBS (Danmark).

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger