Du er her

Oslo City Hub - for bedre bymiljø

Oslo City Hub er et bylogistikkdepot for gods på Filipstadkaia i Oslo, som opereres av DB Schenker.

Depotet benyttes i hovedsak til omlasting av varer fra større kjøretøy til mindre elektriske kjøretøy.

TØI har evaluert prosessen fra ide og planleggingen til etableringen av Oslo City Hub, fra mai 2018 til mai 2019.

Målet med evalueringen har vært å samle erfaringer og kunnskap som andre private aktører og kommuner kan lære av. OSLO CITY HUB er et privat initiativ, hvor det har vært nødvendig med støtte og involvering fra flere offentlige instanser. En sentral del av evalueringen har vært å se på hvilke aktører som har vært involvert i prosessen og hvordan samarbeidet har fungert.

Hovedresultater fra prosjektet

TØI har kommet frem til fem suksesskriterier for en vellykket etablering av Oslo City Hub; tillitt mellom prosjektpartnerne, ekspertkunnskap og engasjerte drivere i planleggings- og utformingsprosessen, støtte fra - og godt samarbeid med - offentlig sektor, egnet og disponibel tilgjengelig lokasjon for depotet i bysentrum og enkel og fleksibel utforming av depotet. Dette er ikke en uttømmende liste, men suksesskriterier som vurderes som sentrale i etableringen av Oslo City Hub basert på intervjuer med involverte aktører.

TØIs rolle

TØIs Tale Ørving og Olav Eidhammer.

TØI har observert, intervjuet og evaluert prosessen fra ide til ferdigstillelse av Oslo City Hub, og presentert suksesskriterier for en vellykket etablering. Kriteriene kan brukes av andre private eller offentlige aktører hvis de ønsker å etablere noe tilsvarende.

Oppdragsgiver, finansieringskilder og samarbeidspartnere

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet v/Bylogistikkprogrammet. Toril Presttun har vært oppdragsgivers kontaktperson. Samarbeidspartnere har vært DB Schenker og Moment Eiendom.

Bidragsytere fra TØI er Tale Ørving (tor@toi.no) og Olav Eidhammer (oe@toi.no). Tale Ørving har vært prosjektleder.

Les sammendrag og rapporten i sin helhet her.

 

Kontaktperson

Tale Ørving

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger