Forskningsprosjekt:

Logistikkinnovasjon LOGIN

LOGIN-prosjektet skal undersøke hva kommuner kan gjøre for at næringslivet utvikler og oppskalerer bærekraftige forretningsmodeller for bydistribusjon. Blant annet skal forskerne evaluere erfaringer fra innovasjonsarenaen Varelogistikk i E18 Vestkorridoren (VIV) og andre skandinaviske erfaringer

Det utvikles stadig nye løsninger for bydistribusjon, for eksempel pakkebokser, små elektriske godskjøretøy, droner og nye byterminaler. Kommuner og regioner blir bombadert med nye løsninger og konsekvenser av disse, men vet ikke alltid hvordan de skal forholde seg eller om de nye løsningene er positive bidrag for byen.

LOGIN-prosjektet skal bygge kompetanse og ny praksis i norske kommuner for å sikre oppskalering av bærekraftige distribusjonsløsninger.

Bærekraftige distribusjonsløsninger skal gi mer klima- og miljøvennlig transport og være til nytte for kommunenes innbyggere. Bærekraftige forretningsmodeller skal kunne oppskaleres fra pilot til fullskala produkt og overføres både til andre norske kommuner og internasjonalt.

Om prosjektet

LOGIN-prosjektet skal undersøke hva som skal til for å utvikle og oppskalere bærekraftige løsninger og hvordan kommunen kan støtte slikt arbeid. For å finne ut av dette baserer vi oss tungt på erfaringer fra innovasjonsarenaen Varelogistikk i E18 Vestkorridoren (VIV).

VIV-samarbeidet tester og utvikler innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikken langs E18 Vestkorridoren. VIV oppstod da fire kommuner, en fylkeskommune og en offentlig etat så seg lei av mislykkede forsøk på å etablere bærekraftig distribusjon i byer. Som et resultat etablerte de et prosjekt for å få fart i piloteringen, herunder hvilke piloter som egner seg for testing og oppskalering, samt hvordan kommunen best bidrar til å sikre økonomisk drift.

I LOGIN skal det undersøkes

  • Hva er suksessoppskriften til VIV
  • Hvordan velges piloter for testing
  • Hva er VIVs rolle i etablering av pilotene

Mer info om VIV finner du her.

LOGIN-prosjektet gjennomføres i perioden 2021-2024 og er finansiert av Forskningsrådet.

TØI leder prosjektet og samarbeider med Asker, Bærum, Drammen og Oslo kommuner, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Startuplab Mobility og forskningsinstitusjonene Hanken (Finland) og VTI (Sverige).

Prosjektet skal levere forskning for kommuner, men også ha nytte for privat sektor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger