logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

Elskede by i Oslo

TØI evaluerer pilotprosjektet Elskede by – varer og avfall med små elektriske kjøretøy.

Bring og Ragn-Sells samarbeider om å bruke Paxstere og andre små elektriske kjøretøy for å levere varer og hente avfall i Oslo sentrum. Dette skal også prøves ut i to gågater, for å se hvordan kjøretøyene passer sammen med fotgjengere og syklister.

I pilotprosjektet Elskede by snus det opp ned på de vanlige logstikkløsningene. Varer og avfall kjøres med de samme kjøretøyene, og dieselbiler erstattes med lastesykler, Paxstere, «Linde-traktorer» og el-varebiler. Det er etablert en terminal i det gamle Postgirobygget i Oslo sentrum for å laste varer og avfall mellom små elektriske kjøretøy og store fossile kjøretøy.

TØI evaluerer Elskede by for finne ut av hvordan pilotprosjektet påvirker klima, miljø, sjåførenes arbeidsforhold, trafikksikkerhet, arealbruk, effektivitet og myke trafikkanter. Vi skal også vurdere mulighetene for oppskalering, og se på hvordan regelverk og offentlige virkemidler kan støtte denne type logistikkløsnigner.

Evalueringsprosjektet gjennomføres i perioden 2020-2021.

TØIs rolle

TØI har ansvar for evalueringen og skal formidle resultatene i en TØI-rapport som blir offentlig tilgjengelig. TØI har designet evalueringsopplegget, basert på forskning og solid erfaring med evaluering av nye transportløsninger. TØI henter inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer og GPS-registrering. I tillegg bruker vi data fra samarbeidspartene.

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i prosjektet er Statens vegvesen, Oslo kommune, Ragn-Sells, Bring / Posten Norge, Paxster og TØI. Prosjektet finansieres av Statens vegvesen Bylogistikkprogram, Oslo kommune v/ Klimaetaten, Ragn-Sells og Bring / Posten Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas