Du er her

Forskningsprosjekt:

On-demand tjenester for logistikk i europeiske byer

TØI evaluerer on-demand pilotprosjekter i Tyskland, Belgia og Nederland, i et EU-prosjekt som skal få fortgang i oppskaleringen og utbredelsen av nye nullutslippsløsninger for logistikk i byer.

EU-prosjektet skal akselerere integrasjonen av nye, gjennomførbare og delte nullutslippsløsninger for bylogistikk, med fokus på on-demand løsninger.

Dette skal bidra til å nå EUs nullutslippsmål og til å løse utfordringer med lav effektivitet, trafikksikkerhet og manglende forutsigbarhet for logistikk i byer. Disse utfordringene forventes å bli større på grunn av økt netthandel og økte kundekrav om hurtige, enkle og skreddersydde leveranser.

TØI leder arbeidet med evaluering av 5 pilotprosjekter, og hvordan resultatene derfra kan gjentas, oppskaleres og overføres til andre byer og aktører. Effekter på klima, miljø, arealbruk, effektivitet og forretningsmodeller skal vurderes. Pilotprosjektene gjennomføres i Bremen (Tyskland), Mechelen (Belgia) og Groningen (Nederland). Det skal testes løsninger med standardiserte mini-konteinere, logistikkmarkedsplass basert på crowdsourcing og integrering av person- og godstransport.

Lenke til prosjektets hjemmeside

Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2023.

Prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020-program. Samarbeidspartnere er kommuner, bedrifter, foreninger og forskningsmiljøer fra Tyskland, Belgia, Nederland, Spania, Norge, Østerrike, Storbritannia, Italia og Romania: Free Hanseatic City of Bremen (koordinator), City of Mechelen, Gemeente Groningen, OV Bureau Gr & Dr, Rytle, UPS, Ecokoeriers, Via Van, BPOST FutureLab, Bax & Company, Miebach Consulting, Dropper, Allgemeiner Deutcher Fahrrad-Club, TØI, Vlaams Instituut Voor de Logistick, University of Groningen, Forschungsgesellschaft Mobilität, Fraunhofer IML, Eurocities, Bergen kommune, Transport for Edinburgh, Agenzia Mobilita-Roma, Alba Iulia Municipality.

Kontaktperson

Sidsel Ahlmann Jensen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger