logo

Søk

Du er her

Kompetanseområde:

Netthandel og sisteleddsdistribusjon

TØI satser på logistikkfeltet og kan bistå både næringsliv og offentlig sektor med kunnskap og analyser om sisteleddsdistribusjon av varer handlet på nett.

Netthandel endrer transportbildet og skaper nye transportmarkeder, som genererer nye løsninger for varelevering i byområder og utfordringer for bylogistikken. Transportører tester og tar i bruk pakkebokser og nye hjemleveringsløsninger for å håndtere veksten i netthandel.

Med utgangspunkt i vår forskningserfaring kan vi blant annet tilby:

  • Datainnsamling og analyser av forbrukeres preferanser for leveringsløsninger
  • Bistand til utvikling og pilotering av leveringsløsninger
  • Evaluering av trafikk og utslippskonsekvenser av leveringsløsninger
  • Turgenereringsanalyser fra forbrukere (og bedrifter)

Selv om det ofte er varemottaker som legger premissene for når og hvor varer skal leveres retter mange av dagens tiltak seg mot transportører.

TØI har studert hvordan forbrukere kan involveres for å oppnå en mer bærekraftig sisteleddsdistribusjon, og finner blant annet at forbrukere ønsker miljøvennlig levering, men at tilbudet mangler.

Les debattinnlegg i Dagens Næringsliv her.

TØI har også forsket på turgenerering fra forbrukere, og finner at selv om hver enkelt netthandler genererer færre leveranser enn hver enkelt butikk, vil summen av antall leveranser fra netthandel til forbruker være stor og bør ivaretas i byplanleggingen.

Dette oppsummeres i en doktorgradsavhandling du kan lese om her.

TØI har også erfaring med evaluering av ulike leveringsløsninger for sisteleddsdistribusjon. I et prosjekt for Porterbuddy studerte forskere om raske leveranser for netthandel også kan være effektive.

Les om prosjektet her.

I 2021 startet vi evaluering av Postens utrulling av pakkebokser i Oslo, Bærum, Asker og Drammen.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat!

Kontaktperson

Elise Caspersen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas