Du er her

Kompetanseområde:

Netthandel: Nye handlemønstre og distribusjon i endring

TØI satser på logistikkfeltet og kan bistå både næringsliv og offentlig sektor med kunnskap og analyser om problemstillinger relatert til (endringer i) transportbehovet og transportmønster som følge av netthandel.

Digitalisering har gitt et mangfold av nye muligheter der produsenter og konsumenter kan møtes på nett og omsette varer og tjenester.

Satsingsområdet «Netthandel: kundeperspektiv og kortreist mat» ligger innenfor faggruppen Logistikk og Innovasjon, og forsker på problemstillinger relatert til (endringer i) transportbehovet og -mønster som følger av at varer kjøpes og selges på nett.

I begrepet netthandel inkluderer vi handel:

 • via nettbutikker og nettbaserte plattformer
 • av alle typer varer (inkludert matvarer)
 • mellom butikk og forbruker (B2C)
 • mellom konsument og forbruker (C2C)
 • mellom bonde og kunde (privat og offentlig sektor)

Bred kompetanse

Teamet som jobber med E-handel består av forskere med bakgrunn innen samfunnsøkonomi, logistikk, menneskelige faktorer og systemdesign.

Vi kan også lene oss på metoder utover våre respektive fag, som kognitive analyser for å forstå utfordringer og hvordan mennesker kan støttes med teknologi (f.eks. beslutningsstøtte), brukersentrerte design samt andre fagområder ved TØI.

Med utgangspunkt i dette kan vi blant annet tilby følgende analyser innenfor kundepreferanser og kortreist mat:

 • Datainnsamling og analyser av forbrukeres preferanser for kjøp og henting av varer, inkludert dagligvarer og kortreist mat
 • Kunnskap om og analyser av matvareprodusenters preferanser for salg og levering av kortreist mat
 • Evaluering av tilfredshet, trafikk og utslippskonsekvenser av leveringsløsninger
 • Kunnskap om universell utforming og analyser av hvordan universelle løsninger kan overføres til e-handel
 • Bistand til utvikling og pilotering av leveringsløsninger
 • Bistand til utvikling og pilotering av distribusjonsløsninger, blant annet identifisere og teste muligheter for effektivisering gjennom samarbeid
 • Turgenereringsanalyser fra forbrukere (og bedrifter)

Kontaktperson

Delphine Pernot

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger