Kortreist mat

Hvordan kan distribusjon av kortreist mat bli mer effektiv og klimavennlig?

Digitaliseringen har skutt fart i markedet for lokalprodusert og kortreist mat. Ulike plattformer for kjøp og salg knytter bonde og kunde tettere sammen og muliggjør direkte handel, men løser ikke alltid transportbehovet som følger med direktesalg fra produsent til konsument. Eksempelvis kan den miljømessige gevinsten av kortreist mat bortfalle ved manglende koordinering og effektivisering av distribusjonen, utstrakt bruk av privatbil og hyppige transporter med lav utnyttelse av lastekapasitet.

Det er derfor behov for å se på hvordan distribusjon av kortreist mat kan bli mer effektiv og klimavennlig.

Det er viktig å ta hele matens reise i betraktning, fra produksjon til konsument. Det vil si at man i begrepet kortreist mat inkluderer hele verdikjeden fra bonde til produsent, inkludert eventuelle stopp for foredling eller omlast på veien.

Kundeperspektivet står også sentralt innenfor kortreist mat. Dagens løsninger krever mye av kunden og bidrar potensielt til å dempe etterspørselsveksten. Derfor bør det undersøkes nærmere hvordan kortreist mat kan bli det foretrukne valget for kunden, der kunden kan være personkunde, privat bedrift, offentlig institusjon eller HoReCa.

Les om tiltak om kortreist mat i Tiltakskatalog for transport og miljø

Prosjekter og erfaringer

Vi har to pågående prosjekter innenfor dette temaet.

I Kortreist mat-prosjektet ser vi på hvordan distribusjon av kortreist mat i Viken kan bli mer effektiv og klimavennlig. Rapport: Kortreist mat - Hvordan oppnå en bærekraftig distribusjon av matvarer fra småskalaprodusenter i Viken?

I et oppdragsprosjekt for Matfra.no ser vi, sammen med USN, på design av distribusjonssystem for lokalmat ved bruk av hentepunkter.

Kontaktperson

Ross Owen Phillips

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger