Du er her

Forskningsprosjekt:

Evaluering av Postens pakkebokser

Prosjektet skal gi ny kunnskap om samfunnseffekter og potensialet for aktørnøytral drift av pakkebokser.

Om prosjektet

TØI skal evaluere effekten av utplassering av pakkebokser på privat og offentlig grunn i kommunene Drammen, Asker, Bærum og Oslo. Oppdragsgiver er prosjektet «Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren» (VIV).

Hvilken effekt har pakkebokser på trafikk, utslipp og nærmiljø, og egner løsningen seg til å motvirke økte trafikkmengder fra netthandel og hjemlevering i dag og i fremtiden? Vi vurderer også hva som må til for å få til en aktørnøytral drift av pakkebokser i kommunene.

Arbeidet baserer seg på data fra Postens transporter, forbrukerundersøkelser, semistrukturerte intervjuer og litteraturgjennomgang.

Hensikten med evalueringen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag for hvordan imøtekomme utviklingen innen netthandel, inkludert ulike typer leveringsløsninger og hentepunkter, blant annet pakkebokser.

Hovedmålet med prosjektet er å gi ny kunnskap om samfunnseffekter og potensialet for aktørnøytral drift av pakkebokser.

Utplassering av Postens pakkebokser på kommunal grunn er et av flere pilotprosjekter i regi av VIV, hvor formålet er å fremme og etablere vareleveringsløsninger som er effektive for næringslivet, har lave klimagassutslipp og bidrar til attraktive byer og tettsteder langs E18 Vestkorridoren.

TØI er forskningspartner i prosjektet og jobber sammen med VIV i forskningsprosjektet LOGIN.

Kontaktperson

Elise Caspersen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger