Du er her

Prosjekt:

Varelevering i Vestkorridoren

Utvikling og utprøving av bærekraftige løsninger for bylogistikk i byrområdene langs E18.

TØI samarbeider med Viken fylkeskommune (prosjekteier) og Drammen, Asker, Bærum og Oslo kommuner i et regionalt vareleveringsprosjekt. Kommunene har mål om å utvikle og prøve ut bærekraftige løsninger for bylogistikk i byrområdene langs E18.

TØI lager kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring og testing av konsepter for sisteleddsdistribusjon.

Konseptene som undersøkes er

  • Pakkebokser
  • Samordnet kommunale innkjøp
  • Digital markedsplass for logistikktjenester
  • Felles varemottak og samleterminal

I tillegg skal TØI evaluere Postens utrulling av pakkebokser i regionen, for å finne ut av hvordan dette påvirker utslipp, trafikk og handel. Kartlegging av relevante (fylkes)kommunale virkemidler og potensial for oppskalering inngår i oppgaven. Posten planlegger å plassere pakkebokser på både privat og kommunal grunn i bybåndet fra Oslo til Drammen i starten av 2021.

Prosjektet startet høsten 2020 og finansieres av Regionalt Forskningsfond Viken og de involverte kommunene.

Kontaktperson

Sidsel Ahlmann Jensen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger