Du er her

Samfunnsøkonomenes pris tildelt Guri Natalie Jordbakke

Jordbakke fikk prisen for beste arbeid skrevet og presentert på Forskermøtet. God relevans og bruk av nyere metoder, i tillegg til tydelig presentasjon var nevnt i begrunnelsen.

Jordbakke fikk prisen for beste arbeid skrevet og presentert på Forskermøtet.

Guri Natalie Jordbakke har i sitt arbeid, «How Parking Regulation Affects the Consumption of Private Cars – Identification Through a Natural Experiment», analysert hvordan regulering av parkering i boligområder påvirker etterspørselen av privatbiler.

- Det var veldig overraskende og kjempestas å få prisen, sier en fornøyd Jordbakke.

Bakgrunnen for Jordbakke sin artikkel er at Oslo i perioden 2017–2021 innførte beboerparkering som en del av byens trafikk- og parkeringspolitikk for å gi innbyggerne bedre tilgang til gateparkering nær hjemmene sine.

Hovedfunnet i artikkelen er at innføringen av beboerparkering førte til at flere eier egen bil. Arbeidet finner også at det er en overgang fra elbil til fossildrevet bil, noe som blir forklart ved at beboerparkering hvisker ut prisforskjellen for parkering mellom de to ulike typene bil.

Funnene i artikkelen viser at lokal transportpolitikk kan ha betydelige effekter på beslutninger som også har effekt på lengre sikt, siden folk ofte har samme bil lenge.

Prisen består av et diplom pluss 3 000 kroner.

De innsendte bidragene ble vurdert av en komite bestående av Colin Green (NTNU), Sissel Jensen (NHH) og Jørgen Modalsli (OsloMet).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger