logo

Søk

Du er her

TØI-seminar 7. november 2017

Byutvikling og bytransport - siste nytt fra forskninga

Velkommen til seminar der vi vil diskutere utfordringer i byutvikling og bytransport, med utgangspunkt i de nyeste forskningsresultatene fra TØI.

Vi vil blant annet presentere og diskutere temaer som

  • Sentrumsutvikling
  • Knutepunktutvikling
  • Lokalisering av statlige virksomheter
  • Parkering
  • Regional styring av areal- og transportplanleggingen
  • Byvekstavtaler og
  • Effekter av økt og redusert veikapasitet i byområder

På seminaret vil vi lansere ‘Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer’, som er utarbeidet i nært samarbeid med en rekke partnere gjennom fire år.

Deltakelse er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her. Det er førstemann til mølla.

Endelig program kommer i begynnelsen av oktober.

Les gjerne mer om gruppen Byutvikling og bytransport og forskningen vår her.

Vi håper å se mange kjente og ukjente hos oss den 7. november!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS