Du er her

MoZEES Workshop: 22nd-23rd October, at CIENS, Oslo

Heavy Duty transport solutions

The workshop is organized by the MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems) Research Center and will give an overview of the perspectives for a zero emission heavy duty vehicle sector (trucks, buses, trains, construction vehicles), as well as development pathways towards this technology shift.

Workshop:  October 22nd 08.30  - October 23rd  16.30
Address:  
Oslo Science Park, Gaustadalleen 21, Oslo.
The workshop itself is free of charge, but a ‘no show fee’ of 500 NOK applies. If you would like to join us for dinner and drinks in the evening of Oct 22nd, this will cost 700 NOK.

Link to  registration

MOZEES Workshop - 22nd – 23rd October: CIENS, Oslo – Forum

22nd October, Day 1:

0830: Registration and coffee

0900: Welcome and opening (Øystein Ulleberg, IFE)

 

Session 1: Towards roadmaps for zero emission transport solutions in Norway (Chair: Øystein Ulleberg, IFE)

0915: National policy related to zero emission technology and vehicles (Andreas Hedum, Samferdselsdepartementet)

0930: Rail roadmap (Stephen Oommen, Jernbanedirektoratet)

0945: Bus roadmap (Snorre Lægran, Direktør Plan- og trafikk, Ruter)

1000: Construction vehicle roadmap (Jon Eriksen, Kunnskapsbyen Lillestrøm)

1015: Heavy duty trucks roadmap, including electric roads (Jan-Terje Mentzoni)

1030: Questions

 

1045: Coffee and snack

 

Session 2a: Technology outlook: Batteries (Chair: Ann Mari Svensson, NTNU)

1105: Battery materials research in MoZEES (Ann Mari Svensson, NTNU)

1125: Unlocking large scale battery cell supply in Europe (Tom Jensen, FREYR)

1145: Battery electric buses in Oslo/Bærum (Glenn-Ivar Gaalaas, Unibuss)

 

1200: Lunch

Parallel activities:

1240: Site visit to Alnabru charging facility (on electric buses). Coffee on-site

1240: Alternative site visit to SINTEF

 

Session 2b: Technology outlook: Fuel cells (Chair: Jan Petter Mæhlen, IFE)

1440: Fuel cell materials and components: work in MoZEES (Magnus Thomassen)

1500: Hydrogen technology fuel cell development into the future (Johan Burgren, Powercell)

1520: Questions

 

Session 3: Case studies in Norway (Chair: Erik Figenbaum, TØI)

1540: Techno-economic analysis of alternative rail electrification technologies (Federico Zenith, SINTEF)

1600: Potential for zero emission HDVs in Norway: work from MoZEES (Inger Beate Hovi, TØI)

1615: Techno-economic Study of Hydrogen as a Heavy-duty Truck Fuel: A Case Study on the Transport Corridor Oslo – Trondheim (work from MoZEES) (Janis Danebergs, IFE)

1630: Possible Solutions for Zero Emission Railways. Case Study: Nordlandsbanen (Dag Aarsland, Jernbanedirektoratet)

1645: Questions

 

1700: Welcome drink and dinner at Forskningsparken topcentre 

 

23rd October, Day 2:

Session 4: Value chain components (Chair: Anders Ødegård, SINTEF)

1000: Hydrogen production outlook (Bjørn Simonsen, NEL)

1020: Grid management with an eye to fleet charging (Bjørn Inge Oftedal, REN)

1040: Perspective from a value chain component manufacturer (John Lauvstad, Scania)

1100: Components for heavy-duty electric vehicles (Øystein Hahre, ABB)

1120: Questions

 

11:40: Lunch

Session 5: Practical implementation across Europe (Chair: Sigve Aasebø, SVV)

1230: Hydrogen Safety: Kjørbo-incident, overview and perspectives (Olav Hanssen, Lloyds’ Register)

1250: Experience with electric waste collection trucks (Lars Gravdahl, Ragn-Sells)

1310: Coradia iLint: The world’s first hydrogen passenger train with more than one year in regular service in Germany (Stefan Schrank, Alstom)

1330: Electric road demonstrations in Sweden and case study for large-scale implementation (Darijan Jelica, RISE)

1350: Questions

1410: Closing remarks

 

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger