Strakstiltak for økt sykkeltrafikk

Innobike

Resultater fra prosjektet «Fra bil til sykkel i hovedstadsregionen»

Elsykkel

Syklister som fikk låne en elsykkel i prosjektet doblet sykkelbruken sin.  Selv om treningseffekten ved bruk av elsykkel er mindre enn ved vanlig sykkel, førte den økte sykkelbruken til mer mosjon totalt sett. I tillegg var det en tendens til at omfanget av annen trening økte, altså en slags smitte-effekt.

 

SykleStøtten – sykkelpsykologi i praksis

Psykologisk kunnskap om atferdsendringer kan hjelpe folk til å sykle mer. Ved hjelp av teknikker for målsetting, planlegging og barrieremestring førte SykleStøtten til 40 % økning i transportsykling for programbrukere sammenlignet med en kontrollgruppe.

 

Bedre vintervedlikehold gir mer sykling

Sykkelandelen på de kommunale veiene ville vært 11 prosent høyere om de hadde hatt samme standard for vintervedlikehold som riksveiene. 

 

Bysykkelordningen – også noe for distriktene?

Omtrent 50 prosent av de reisende til og fra universitetet på Ås oppgir å være interessert i en bysykkelordning. Det er blant studentene og folk med bosted både i Oslo og Ås interessen er størst. Et bysykkelsystem som baserer seg på låser med GPS-sporing og håndtering via smarttelefon kan være en fleksibel og billig løsning i mindre urbane områder.

 

Verdsettingsundersøkelse av tiltak for å fremme sykling

Når vi spør syklistene hvor mye de ville betalt for ulike tiltak, er det faktisk enkle og billige tiltak som god parkering og dusjmuligheter som seiler opp som vinnerne.  

 

Sykkelkalkulatoren – dokumentasjon av samfunnsnytte av sykkeltiltak

sykkelkalkulator.toi.no dokumenterer samfunnsnytten av tiltak for økt sykling.

 

sykkelkalkulator.toi.no

 

Kontaktperson

Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger