Du er her

Kompetanseområde:

Delemobilitet og bildeling – fra egen og eid til delt og leid

Målet om nullvekst for biler i byen retter søkelyset mot alternative løsninger til bruk av egen bil. Bildeling innebærer at medlemmer bruker biler som en bedrift eller et bilkollektiv eier - eller at privatpersoner deler biler seg imellom (P2P).

Bildeling kan være ett svar på problemet med for mange biler med for mye utslipp og for store inngrep i byene. Når færre biler deles av flere bilbrukere, reduseres antall biler på veiene og miljøbelastningen går ned. For den enkelte kan bildeling tilby bilbrukens fordeler – bil av og til - samtidig som en unngår bilholdets kostnader – herket med å ha bil i by.

Privateide biler står stort sett stille og opptar plass, og brukes i snitt bare en halvtime om dagen. Bildelere bruker bil omtrent en tredel mindre enn bileiere og tyr lettere til alternativene - de tar mer kollektivtransport, går eller sykler mer.

Med rask framvekst av smarte mobilitetstjenester som enkelt kobler biler og brukere, kan bildeling komme til å bli et viktig alternativ til bruk av privatbil framover. Bildeling er et enkelt og fleksibelt tilbud, uavhengig av langvarige planprosesser og tunge infrastrukturinvesteringer.

En forutsetning for at bildeling gir en mer miljøvennlig mobilitet, er at bilbruken faktisk reduseres og at det ikke konkurrerer med det å ta kollektivtransport, å gå eller sykle. For at det skal kunne bli en viktig miljøløsning må ordningen bli lagt mer utbredt enn de få tusen bildelere vi har i Norge i dag.

Prosjekter tilknyttet delmobilitet:

SharmingCities: Prosjektbeskrivelse.

Forskningsprosjekt CarNudge: Mer info HER

Forskningsprosjekt Tempest

Seminar om bildeling 2019

Publikasjoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger