Du er her

Velkommen til fagkonferanse 14. september:

Nullutslipp i tungtransporten – det haster!

Tungtransporten står for 6 prosent av de nasjonale klimagassutslippene og må dekarboniseres raskt skal Norge kunne nå 5 prosent reduksjon av de nasjonale klimagassutslippene innen 2030.

Hvordan kommer vi dit? Ta diskusjonen sammen med Samferdelsminister Jon-Ivar Nygård og en rekke store aktører innen forskning, næringsliv og offentlig forvaltning. 

Dato: 14. september 2023 fra kl. 08:30
Sted:
Forskningsparken, møterom Lyng

Konferansen er gratis.

Jobber for nytt forskningssenter

FME ZENITH søker i høst om nytt senter for Forskning på Miljøvennlig Energi (FME) og ønsker gjennom fagkonferansen å belyse problemstillinger og muligheter knyttet til nullutslippsløsninger i tungtransporten. 

Arbeidet med FME-søknaden ledes av TØI med IFE, SINTEF, NTNU, Smart Innovation Norway og UiT som øvrige forskningspartnere.

En tredjedel av utslippene

Samlet står transport for nesten en tredjedel av det totale klimagassutslippet i Norge, der veitrafikk utgjør nær halvparten av utslippene fra transportnæringen.

Det nasjonale målet har hittil vært at 5 prosent av lastebilene skal være nullutslipp i 2030. Nye analyser fra Miljødirektoratet viser at 10 prosent av lastebilene solgt i 2030 må være nullutslipp. 

Batterielektriske lastebiler og øvrige nullutslippslastebiler må i tilstrekkelig grad møte transportbransjens behov til akseptable kostnader. Det trengs virkemidler som øker attraktiviteten og akselererer omstillingsprosessen for å nå målet. Fagkonferansen belyser disse spørsmålene fra energi, industri og transportaktørers perspektiv og ser på offentlige aktørers rolle i dette bildet. 

Program (oppdateres fortløpende):

08.30              Kaffe og mingling

Nullutslipp i tungtransporten – Det haster!

09.00-09:05    Velkommen
09.05-09.20    Hovedtaler: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
09.20-09:30    Forskningens rolle – TØI-direktør Bjørne Grimsrud
09.30-10.40    Energi -, industri- og transportaktørenes rolle

  • Knut Aaland, Direktør bærekraft, ASKO: Veien mot nullutslipp i ASKO `s transportsystem og bærekraftig drift – erfaringer, planer og utfordringer.
  • Åshild Vatne, Avdelingsleder FoU, Elvia: Nettkapasitet; utfordringer og innovative løsninger.
  • Ulf Eriksen, Vice President/leder av Hydrogen Norden; «Nullutslipp i tungtransport – batterier eller hydrogen, hva lønner seg?
  • Hallgeir Horne, Senior Specialist Energy Management Technologies, Circle K AS, Ladeinfrastruktur for tungtransporten - hvordan løser vi det?

10.40-11:00    Pause
11.00-11.45    Offentlige aktørers rolle

  • Sigve J. Aasebø, Seniorrådgiver, Statens vegvesen, Elektrifiseringens storeslem i veitransporten!?
  • Margrethe Lunder, Klimarådgiver, Klimaetaten Oslo kommune, Oslo- en foregangsby for utslippsfri tungtransport
  • Terje Sundfjord, Daglig leder, Brakar, Innfasing av elbusser i Buskerud

11.45-12:00    Oppsummering
12.00-12:45    Lunsj

Møteleder er Roar Norvik, Markedssjef Sintef Community
 

FME ZENITH – utvidet brukerpartnermøte (åpent for øvrige deltakere)

12.45 - 15.30 

Vi inviterer og oppfordrer alle deltagere på fagkonferansen til å være med på vårt utvidete partnermøte. I møtet som holdes rett etter fagkonferansen, vil forsknings- og brukerpartnerne og nye interessenter videreutvikle FME ZENITH søknaden og sikre at den er relevant for næringslivet og offentlige aktører.

Kontaktpersoner: 

Forskningsleder Erik Figenbaum (TØI) 
Kommunikasjonssjef Gina Scholz (TØI) 

Kontaktperson

Erik Figenbaum

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger