Du er her

Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 
Produksjon av THINK City ved Valmet Automotive. Illustrasjonsfoto: Think

Dette framgår av en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.
 
Prosjektet har anslått potensialet for redusert energibruk og direkte CO2-utslipp per person- og tonnkm for perioden 2004-2050. Det er ikke gjort beregninger av CO2-utslipp og energiforbruk knyttet til produksjon og distribusjon av strøm, drivstoff, kjøretøy mv.

Mulighetene for energieffektivisering og reduksjon av direkte CO2-utslipp fra innenlands transport er størst for lette kjøretøy (personbiler og varebiler). Dersom denne delen av kjøretøyparken elektrifiseres kan utslippene av CO2 reduseres med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent, regnet fra 2004 til 2050 ved uendret transportvolum og belegg.

Potensialet for energieffektivisering og reduserte direkte CO2-utslipp innen luftfart anslås til maksimalt 67 prosent fra 2004 til 2050 ved uendret transportvolum og belegg.

Videre anslås potensialet for reduserte direkte CO2-utslipp per person- og tonnkm i perioden til maksimalt 42 prosent for tunge kjøretøy og 34 prosent for skip, mens jernbanen kan fjerne dem helt ved full elektrifisering.

Kilde:
Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050. TØI-rapport 1047/2009. Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Rolf Hagman, Inger Beate Hovi, Knut Sandberg Eriksen
 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger