Du er her

Voksende marked for gjenvinning av elbilbatterier

Mange elbilbatterier blir tilgjengelige for gjenbruk i Norge allerede fra 2025. Dette skyldes at Norge har vært tidlig ute med elektrifisering av bilparken.

I EU vil gjenbruk av elbilbatterier først ta av etter 2030. De påfølgende 10-15 årene vil EU og EFTA-landene utenfor Norge resirkulere 10 til 20 ganger mer elbilbatterier enn Norge. Dette er konklusjonen i en ny TØI-rapport.

Norge har et ambisiøst mål om å kun selge nullutslipps personbiler, lette kommersielle kjøretøyer og bybusser fra 2025. Fra 2030 gjelder målet også de største kommersielle kjøretøyene, 50% av lastebilene og 75% av bussene. I EU skal CO2-utslipp fra nye biler reduseres med henholdsvis 15 og 20 prosent i 2025 og 2030 fra 2020-nivå. EUs CO2-krav og ny teknologi, særlig utviklingen av Li-Ion batteriet med stadig høyere energitetthet og lavere kostnader, gjør det mulig å produsere batterielektriske kjøretøyer i alle segmenter.

Volumene av installerte batterier og batterier som blir tilgjengelig for gjenbruk eller resirkulering i EU og EFTA-land utenom Norge vil samlet sett kunne utgjøre om lag to ganger de norske volumene i 2025, og fire ganger de norske volumene i 2030. Deretter vil volumene vokse mye raskere i andre land enn i Norge.

Dersom vi når målet om bare å selge nullutslippspersonbiler etter 2025 vil Norge kunne stå for om lag 8% av de totale Europeiske elbilsalgsvolumene i 2025, og under 4% i 2030. Dermed vil det i løpet av perioden 2035-2040 kunne bli ca. 10 ganger høyere gjenbruks/resirkuleringsvolumer tilgjengelig i EU enn i Norge, og 20 ganger så høye volumer fem år senere.

Rapporten ble skrevet som en del av BATMAN Innovation Action-prosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd (BATMAN - 299334) og prosjektpartnerne.

Rapport: Fra markedsopptak til vraking. Li-Ion batteriers vei gjennom vegtransportsektoren. TØI report 1756/2020. Forfattere: Erik Figenbaum, Rebecca Jayne Thorne, Astrid Helene Amundsen, Daniel Ruben, Pinchasik, Lasse Fridstrøm

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger