Du er her

Elsykler på frammarsj

Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

El-sykler kommer i mange ulike modeller og er på  frammarsj i Norge. Men vi ligger langt bak Sveits hvor omkring 20 prosent av nybilsalget nå er elsykler.

Dette går fram av en ny artikkel på nettstedet Tiltakskatalog.no. Nettstedet beskriver ulike tiltak for å redusere miljøbelastningene fra vegtrafikken og redigeres av Transportøkonomisk institutt (TØI).

El-syklene er på frammarsj også i Norge, men vi ligger langt etter et land som Sveits hvor omkring 20 prosent av alle nye sykler nå er el-sykler. Dette skyldes ikke minst aktiv markedsføring fra organisasjonen NewRide.

I Nederland utgjør elsykler 17 prosent av alle nye sykler. Tallet for Tyskland er 12 prosent.

I flate Nederland er motvind et viktig argument for å kjøpe elsykkel. I Norge er motbakker kanskje det viktigste argumentet.

En norsk undersøkelse viser at folk som bor i områder hvor høydedifferansen til sentrum er over 50 meter foretar 40-50 prosent færre sykkelturer enn de som bor i områder hvor høydedifferansen er under 15 meter.

Men det kan også være andre årsaker til at elsykler nå er på frammarsj, som at det øker rekkevidden, at man kan sykle til jobb i vanlig tøy uten å bli svett etc.

En el-sykkel koster fra 10.000 til 35.000 kroner. Transportøkonomisk institutt har i 2013 startet et eget forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan el-sykler kan bidra til at flere velger å sykle på daglige reiser.

Les mer om el-sykler i Tiltakskatalog.no

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger