Spørreundersøkelse om sykkelparkering

Oslo har som mål å øke sykkelandelen i kommunen. Gode muligheter for sykkelparkering er viktig for å få til dette. Oslo gjør mye for å bedre parkeringstilbudet for syklister, blant annet ved å sette ut utendørs stativer og tilby nettbaserte veiledere og forskjellige tilskuddsordninger.

Men det er fortsatt rom for forbedringer. Sykkeltyverier oppfattes som et utbredt problem i Oslo. Og Bymiljøetatens holdningsundersøkelse viser at innbyggernes tilfredshet med sykkelparkering har holdt seg stabilt lav, til tross for en økende positiv oppfatning av Oslo som sykkelby.

Prosjektet vil på bakgrunn av dette undersøke mer om årsakene til at tilbudet for sykkelparkering ikke oppleves som godt nok. Skal sykkelparkering fungere etter hensikten, må den oppfylle behovene og forventningene til brukeren. Hva slags fasiliteter ønsker folk at en god sykkelparkeringsløsning skal ha? Når, hvor og hvorfor velger folk å benytte eller ikke benytte sykkel? Og hvordan påvirker parkeringsmuligheter folks sykkelbruk?

En av de viktigste kildene til informasjon i prosjektet er spørreskjemaet du har fått invitasjon til å svare på. Svarene dine er svært viktige for å hjelpe Bymiljøetaten med å finne en god vei videre for kommunens arbeid med sykkelparkering.

Kontaktperson

Tineke de Jong

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger