You are here

  • > Staff
  • > Johansen, Kjell Werner

Kjell Werner Johansen

Cand.oecon.
Position Deputy Managing Director
E-mail kjo@toi.no
Direct phone 99 25 76 20
Department Department of Economics
Research Area Economic Analysis
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger