Forskningsprosjekt: Mobile applikasjoner underveis

Hvilke applikasjoner kan bidra til å gjøre kollektivreisene mer attraktive?

Muligheten for å bruke smarttelefoner, nettbrett og annen mobil teknologi på reisen kan bidra til å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv og konkurransedyktig i forhold til privatbilen.

Dette gjelder spesielt de reisendes muligheter for å utnytte reisetiden til formål som oppleves som nyttig, avstressende eller personlig utviklende.

Prosjektet Mobile applikasjoner underveis skal kartlegge de reisendes interesse for mobile applikasjoner, samtidig som områder for nye applikasjoner utforskes basert på de reisendes interesser.

Formålet er å utvikle ny kunnskap både om hva brukerne selv ønsker og om hvordan de nye løsningene kan se ut. Prosjektet skal spesielt fokusere på applikasjoner som kan benyttes underveis på kollektivreiser, og eventuelt også i overganger mellom ulike kollektive reisemidler.

Sentrale aktiviteter i prosjektet

Samlet vil dette gi ny kunnskap om hvordan kollektive transportmidler kan styrke sin attraktivitet gjennom økt utnyttelse av passasjerenes egne mobiltelefoner og PCer.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt, Viktoriainstituttet (Gøteborg), Institutt for Informatikk (UIO) og NSB.

Prosjektet støttes av Transnova, NSB, Statens Vegvesen, Flytoget og Ruter.

Travelhack 2014: Prosjektet organiserer en åpen innovasjon workshop i Oslo, våren 2014  for å generer nye innovative ideér som kan bidra til å gi folk flest bedre  kollektivreiser med støtte i mobile applikasjoner. (Lenke)

Mobil teknologi underveis: Prosjektet har gjennomført en studie av hvordan reisendes I Oslo og Trondheim bruker mobilteknologi på sine reiser.

Deltakere i prosjektet:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger