Du er her

TØI og MobilityLab etablerer Mobility Test Arena Oslo

Transportøkonomisk Institutt (TØI) og MobilityLab (del av StartupLab) arbeider med å utvikle en felles testarena for løsninger og teknologi innen urban mobilitet og logistikk.

 - Ta kontakt snarest dersom du har innspill til hvordan den nye testarenaen for mobilitet kan utvikles, sier leder for MobilityLab Øyvind Sævig, forskningsleder for Intelligente transportsystemer Marianne Stølan Rostoft (TØI), og forskningsleder for Innovasjon og logistikk Sidsel Ahlmann Jensen (TØI).

Bakgrunnen for testarenaen er en stadig økende etterspørsel etter testfasiliteter og teststøtte til prosjekter og piloter, inkludert såkalte living labs. Arenaen skal bidra til at resultatene fra transportforskning blir brukt i praksis og også stimulere til mer forskning på innovative transportløsninger. I tillegg er det nyttig for myndighetene å kunne teste regulatoriske forhold.

Både MobilityLab og TØI har hver for seg gjennomført flere prosjekter og piloter allerede - og har pågående prosjekter, blant annet innen elektrisk bildeling, utslippsfrie løsninger for pakkelevering og selvkjørende busser.

TØI har vært en aktiv partner i MobilityLab siden oppstarten i juni 2017.

MobilityLab har et unikt nettverk med etablerte bedrifter, gründere og startups innen transportsektoren og er en viktig og naturlig samarbeidspartner for TØI, sier Gunnar Lindberg, direktør for TØI.

Testarenaen vil være lokalisert i Blindernområdet hvor det er mange potensielle brukere blant de nærmere 30 000 studentene ved Universitetet i Oslo, ansatte i ulike kunnskapsvirksomheter, i tillegg til mye varelevering til sykehus, bedrifter og andre virksomheter. I tillegg har området en unik nasjonal miks av tilbud innen persontransport, inkludert elsparkesykler, bysykler, delingsbiler, buss, trikk og t-bane.

For brukerne av testarenaen, som vil inkludere både startups, store selskaper, offentlige instanser og forskningsinstitutter, skal arenaen først og fremst føre til raskere vei til pilotering og muligheter for læring og kunnskapsdeling på tvers av prosjekter. Arenaen skal bestå av både fysisk og digital infrastruktur som legger til rette for rask og enkel gjennomføring av tester og piloter.

Det er ikke barebare å få tillatelse for å teste ut selvkjørende busser, eller nye former for kommersielle sparkesykler for den saks skyld. Vi håper at denne arenaen vil gjøre det lettere å etablere mange flere tester og piloter innen mobilitet. Det innebærer selvsagt et godt samarbeid med myndighetene for å sikre best mulig teknologier og løsninger, og at krav til sikkerhet og andre samfunnshensyn ivaretas, sier Øyvind Sævig, sjef for MobilityLab.

TØI og MobilityLab er allerede i god dialog med både Statens vegvesen, Oslo kommune, Universitetet i Oslo og Forskningsparken / OsloTech - som alle er tiltenkt roller som samarbeidspartnere i testarenaen. I tillegg er Oslo Science City med i partnerskapet og vil koble testarenaen inn mot sitt arbeid med å utvikle hele området fra Majorstua til Rikshospitalet til Norges ledende innovasjonsdistrikt. 

De første pilotene på testarenaen er allerede i planleggingsfasen, og vil sannsynligvis igangsettes før testarenaen er formelt åpnet. 

TØI og MobilityLab tar sikte på å åpne testarenaen tidlig i 2021.

Vi vil oppfordre alle selskaper og offentlige aktører som er nysgjerrig på hva den urbane testarenaen er og skal bli, samt hvordan de potensielt kan dra nytte av den, om å ta direkte kontakt så snart som mulig. Vi vil gjerne ha innspill fra potensielle brukere og samarbeidspartnere, sier Øyvind Sævig, sjef for MobilityLab, og Sidsel Ahlmann Jensen, forskningsleder ved TØI.

Kontakter:  
TØI:
Forskningsleder, Sidsel Ahlmann Jensen, saj@toi.no og Marianne Stølan Rostoft, msr@toi.no
MobilityLab: Head of MobilityLab, Øyvind Sævig, oyvind@startuplab.nooyvind@startuplab.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger