Du er her

Kommunal innkjøpspolitikk kan fremme bærekraftig bylogistikk

Norske kommuner kan via sin innkjøpsmakt fremme bruk av lav- og nullutslippsteknologi og få til mer effektive leveranser.  

Det kommer frem i en ny TØI-rapport som har sett på hvordan kommunale innkjøp av transport ved leveranser av varer og tjenester kan benyttes for å oppnå politiske målsetninger om å kutte klima- og miljøutslipp fra sisteledds-transport. Rapporten er finansiert av Statens vegvesen.

Norske kommuner kan bruke sin innkjøpsmakt til å fremme økt bruk av nullutslipps- og fossilfrie kjøretøy, samordne leveranser i samleterminaler eller hub-er og effektivisere innkjøp internt ved hjelp av å endre innkjøpsatferd og koordinere bestillingsrutiner.

Erfaringer viser at det har en effekt

Oslo kommune har de siste årene utviklet ny veileder og standarder for kommunens innkjøp av transport og varer eller andre aktiviteter som krever transport. Erfaringen viser at en sterk kobling til klimabudsjettet og utarbeidelse av slike veiledere, har vært viktig for at innkjøp kan brukes til å fremme bærekraftig bylogistikk.

Hovedregelen for innkjøp av transport er krav om null- eller lavutslippsløsninger dersom tre eller flere kan tilby dette. Kommunen har med dette omstilt en stor andel av egen kjøretøypark, i tillegg til at andelen avtaler med nullutslippskjøretøy har økt. Erfaringene fra Oslo viser også at kommunens egne bygg- og anleggsprosjekter er på vei til å bli fossilfrie.

I Ystad, Tomelilla og Simrishamn i Sverige har det vært avgjørende at kommunen aktivt utformet anskaffelsen, tilpasset anskaffelsesprosedyrene til den lokale konteksten, og frikoblet sisteledds-transporten fra selve anskaffelsen. Ved å ta over organiseringen av transporten fra samleterminalen har disse tre kommunene selv optimalisert rutene, økt fyllingsgraden og indirekte fremmet bærekraftig bylogistikk.

Rapport: Kommunale innkjøp: Et virkemiddel for å fremme bærekraftig bylogistikk. TØI-rapport 1847/2021.Forfattere: Karin Fossheim, Marianne Knapskog, Guri N. Jordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger