Du er her

Elise Caspersen disputerte mandag 22. mars

Byplanleggere må legge til rette for godstransport i boligområder

Elise Caspersen forsvarte sin doktoravhandling mandag 22. mars 2021.

Økende netthandel fører til mer godstransport direkte til forbrukeren. Forbrukernes preferanser blir stadig viktigere for å utvikle miljøvennlige leveringsløsninger. 

Dette er viktige funn i doktorgradsavhandlingen til TØI-forsker Elise Caspersen som mandag 22.mars 2021 forsvarte avhandlingen «Freight trip generation and consumer preferences for reducing externalities from last mile deliveries» ved Handelshøyskolen NMBU.

Resultatet av økt hjemlevering er at byplanleggere framover må ta høyde for mer godstransport i boligområder. 

Mer informasjon om disputasen som foregår digitalt.

Godstransport er uunnværlig for byenes økonomi og urbane livsstilsaktiviteter. Samtidig bidrar godstransporten med kø, støy, utslipp, veislitasje og ulykkesrisiko. Disse ulempene blir ekstra store i byer hvor det ofte er mange aktiviteter som etterspør godstransport og hvor det samtidig er høy tetthet av mennesker som blir skadelidende.

Tiltak for å redusere ulempene (eksternalitetene) fra godstransporten, er ofte rettet mot transportørene. Dette til tross for at forskning har vist at transportørers evne til å påvirke godstransporten er begrenset av avsendere og mottakere, det vil si aktørene som etterspør godstransport. 

-    For å lage gode løsninger er det viktig å lytte til konsumentene. Forskningen min viser at ønsker mer miljøvennlige leveringsløsninger enn det som bedriftene og transportørene tilbyr, sier Caspersen. 

Konsumentenes rolle styrkes når internetthandelen og hjemleveringen øker. Avhandlingen viser at forbrukere verdsetter miljøvennlig levering og er villige til å ta noe av kostnadene, enten ved å betale mer eller vente noen ekstra dager på leveringen for å redusere partikkel- eller CO2-utslippene. 

Man kan tenke seg at forbrukerne i framtiden vil kunne velge ulike typer miljøvennlige leveringsløsninger, for eksempel levering med elbil, sykkellevering - eller lengre leveringstid som muliggjør økt samkjøring etc. Foreløpig er dette ikke veldig utbredt.

Avhandlingen til Caspersen gir kunnskap til kommuner og byplanleggere som arbeider med tiltak for å redusere ulempene fra godstransport i by. Det er viktig å forstå hvordan konsumentenes ønsker bidrar til å generere godsturer og også hvordan ønsket deres om miljøvennlige leveranser (sisteledds-distribusjon) kan utnyttes. 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger