Du er her

Betydelige etableringshindringer innen bylogistikk

Det eksisterer etableringshindringer og markedsmakt innen alle deler av bylogistikkmarkedet. Matsegmentet har de største etableringshindringene og post- og pakkesegmentet de minste.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport. Bylogistikkmarkedet inkluderer transport av varer til ulike butikker, pakker til privatpersoner, varer til byggeplasser etc. På alle områder forekommer det en viss markedssvikt i form av markedsmakt blant annet på grunn av enkelte større bedrifter og etableringshindringer. Ved bruk av data om virksomheter innen godstransport på vei, spedisjon og nasjonal postvirksomhet har forskere undersøkt om det eksisterer markedsmakt hos tilbyderne av transport i by, og i hvilken grad. Markedsmakt innebærer at en eller flere aktører i markedet har makt eller innflytelse til å påvirke pris eller kvantum tilbudt i markedet, og at man ikke lenger har fullkommen konkurranse.

I rapporten deles bylogistikkmarkedet inn i fire segmenter: Post og Pakke, Mat inkludert termovarer, Forbrukervarer (utenom mat) og Bygg og anlegg (utenom bulk). Resultatene tyder på at det er en viss grad av markedsmakt i alle markedene, men noe variasjon mellom segmentene. Resultatene viser at matsegmentet har tydelig høyere etableringshindringer enn de andre segmentene, mens post- og pakkesegmentet har de laveste. Både bygg og anlegg og forbruksvarer viser tegn på noen, men ikke sterke etableringshindringer.

Rapport: Markedsmakt i bylogistikkmarkedet. TØI-rapport 1836/2021. Forfattere: Guri N. Jordbakke, Knut J. Liland Hartveit, Askill H. Halse

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger