Du er her

Varelevering med elsykkel egner seg godt i bysentra

Sykkelvarelevering er mer fleksibel i trafikken enn bil og egner seg godt i bysentra. Ulempen er begrensninger på lastekapasitet, rekkevidde og hastighet.

I samarbeid med DHL Express i Oslo og DB Schenker i Oslo og Bergen har forskere ved TØI studert varelevering med el-varesykkel i perioden januar 2018 til juni 2019.

Elektriske lastesykler har potensial for å overta mange leveranser med mindre volum og innenfor visse varesegmenter - særlig i byområder med høy tetthet av varemottakere og begrenset fremkommelighet for biler. Bruk av lastesykler er mer miljøvennlig enn varelevering med bil.

I byområder som Oslo sentrum har lastesykkel generelt bedre fremkommelighet enn varebil, kan lettere tilpasse seg endringer i trafikkbildet og utføre mer optimale ruter. Syklistene har mulighet til å sykle på fortau, i gågater og i begge retninger i enveiskjørte gater. I tillegg er det enklere å parkere lastesykler enn varebiler nærme varemottakere.

Lastesykkelen har begrensninger på lastekapasitet, rekkevidde og hastighet sammenlignet med varebiler. El-lastesykler kan derfor ikke erstatte vare- og lastebiler i stort omfang, men de kan utgjøre et viktig supplement. God planlegging av varesortering, samt tilgang til sentrumsnære depoter/mikrodepoter er avgjørende – men dette vil i noen tilfeller føre med seg et ekstra sorteringsledd.

Effektiviteten for lastesykkel går litt ned om vinteren, men det gjør den også med varebil.

Offentlige myndigheter kan bidra til økt bruk av lastesykler ved å sikre rimelige, sentrumsnære arealer for omlasting til lastesykkel, og bidra til økt etterspørsel etter lastesykkeldistribusjon ved å vektlegge klima- og miljøhensyn i anbudsrunder. Økt grense for maksimal motorassistanse for lastesykler kan også vurderes utredet.

Rapporten er finansiert av Statens vegvesen Bylogistikkprogrammet.

Rapport: Evaluering av varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo. TØI-rapport 1760/2020. Forfattere: Tale Ørving, Grunde Haraldsson Wesenberg, Christian Weber, Sidsel Ahlmann Jensen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger