Du er her

TØI, Oslo kommune og Steen & Strøm samarbeider om utslippsfri varetransport

De tre er partnere i Horisont 2020-prosjektet CITYLAB der Transportøkonomisk institutt er koordinator. Sammen skal vi finne og teste løsninger for en miljøvennlig og effektiv varetransport i Oslo.

I CITYLAB skal forskere, bedrifter og kommuner i seks land utvikle kunnskap og løsninger for utslippsfri bytransport i 2030. Hovedmiddelet er "Living Labs" i syv byer der syv ulike løsninger prøves ut. Resultatene vil bli spredt til andre byer.

CITYLAB bygger på tidligere forskningsprosjekter og bringer næringsliv, byadministrasjoner og forskere sammen for å finne frem til de beste løsningene. Sammen med Oslo er London, Paris, Roma, Brussel, Rotterdam og Southampton med i prosjektet som "levende laboratorier".

Prosjektet kom i stand på initiativ av TØI og deres partnere fra tidligere EU-prosjekter. TØI er prosjektkoordinator, Oslo kommune og Steen & Strøm er norske partnere. I alt er 24 partnere med i prosjektet. Budsjettet er fire millioner euro, hvorav en million går til de tre norske partnerne. Prosjektperioden er 2015-2018.

Den norske delen av prosjektet er knyttet til det nye kjøpesenteret på Økern. Her skal Steen & Strøm bygge opp felles funksjoner for inngående og utgående varestrømmer. Prosjektet skal avdekke og identifisere muligheter for å samkjøre logistikkfunksjoner, natt- og kveldsleveranser og å effektivisere transporter inne i kjøpesenteret.

Les mer om prosjektet på Forskningsrådets nettsider.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger